Kurser

Jag har erbjudit kurser i biodynamisk kraniosakral terapi sedan 2012. Kurserna är en vidareutbildning för den som redan har grundläggande kunskaper inom området.
Jag lägger fokus på den djupa kontakten med primära respirationen (longtide) och stillhet och hur dessa används på bästa sätt för att stötta kroppens förmåga till självläkning. Som kursdeltagare får du även lära dig hur man kan behandla via det kardiovaskulära systemet. En annan mycket viktig aspekt jag vill lyfta är sociala nervsystemet. De kunskaper jag förmedlar har jag till stor del lärt av Michael Shea. Till detta kan läggas en nu 17-årig praktik.
I nuläget – under pandemi – är inga kurser inplanerade men du får gärna kontakta mig och anmäla ditt intresse för framtiden.